USAJILI

Maelezo Binafsi
Jina la Kwanza
Jina la Kati
Jina la Mwisho
Tarehe ya Kuzaliwa
Mahali Ulipozaliwa
Jinsia
Ndoa
Utaifa
Nchi Unayoishi
Mkoa
Namba ya Simu
Anuani
Usajiri wa
Una vyeti vya kielimu ?
mf. astashahada, stashahada, shahada ya awali, shahada ya mahiri nk.
Taarifa utazotumia kuingia kwenye mfumo
Barua Pepe
Nywila
Rudia Nywila